Gisteravond de eerste Web Analytics Wednesday van de net opgerichte Nederlandse tak van de Web Analytics Association bijgewoond. Een uitstekend initiatief dat gezien de ruim 60 aanwezigen in grote kring wordt gedragen. Met de aanwezigheid van Aurelie Pols en Siegert Dierickx van OX2 was ook Belgie op de avond vertegenwoordigd.

De avond begon met een voorstelrondje waarin alle aanwezigen hun verwachtingen van de Web Analytics Associatie Netherlands konder aangeven. Door de grote opkomst werd dit een wat lange sessie, maar op zich was een goed om de verscheidenheid aan aanwezigen te zien. Rode draad in de verwachtingen was toch wel het delen van kennis op het vakgebied. Belangrijke wens was om vooral klantcases te zien en leverancierspraatjes zoveel mogelijk te vermijden.

De keynote speaker van de dag was Steve Jackson van Satama. Hij is chairman van de WAA Nordics. Zijn verhaal begon met de resultaten van een eerder gehouden onderzoek onder gebrukers van web analytics pakketten. Conclusie: veel mensen weten niet wat ze moeten meten en hoe ze de resultaten moeten interpreteren. Hierdoor wordt er ook veel van analysepakket gewisseld. De grote uitdaging voor de WAA ligt dan ook in het aantonen van het nut van Web Analytics voor een organisatie.

Om meer resultaat uit Web Analytics te halen propagandeert de WAA het gebruik van Key Performance Indicators (KPI’s), met Eric Peterson als king of the KPI. Goed dat Steve nog even stilstond bij het gebruik van KPI’s en wat een KPI nou precies is. Recent was hier nog wat discussie over op marketingfacts. Twee belangrijke punten met betrekking tot het gebruik van KPI’s die ik er even uit wil lichten:

  1. Er hangt altijd een doel aan (bijvoorbeeld conversie = 1,5%)
  2. Er is een actie aan verbonden als de index onder (of boven) je doel komt (en alleen in die gevallen moet er actie ondernomen worden.

Vlak voor de borrel werd nog aandacht gevraagd voor mogelijke activiteiten voor de WAA Netherlands. Naast de Web Analytics Wednesday ieder kwartaal is de wens/ambitie uitgesproken om een Web analytics congress te houden. Ook wordt er een LinkedIn groep opgericht waar een ieder zijn vragen kwijt kan. Natuurlijk kwam vanuit de zaal ook het verzoek om benchmarks te genereren. Ik zelf geloof daar niet zo in omdat iedere markt (zo niet iedere organisatie) anders is en vergelijken met een benchmark daardoor niet zo zinvol is.

De dag werd afgesloten met een borrel en hapjes waarna er nog lang nagepraat werd. De volgende Web Analytics Wednesday is op 4 april. Op deze dag zal extra aandacht zijn voor de dan niet gehouden Emetrics Summit in Londen. Iedere geinteresseerde raad ik van harte aan om hierbij aanwezig te zijn.

Plaats een reactie