Via Web Analytics World werd ik gewezen op het Web Analytics Shootout Report van StoneTemple Consulting. Hierin zijn zeven verschillende web analytics pakketten met elkaar vergeleken op vier verschillende websites. De volgende pakketten zijn in het rapport meegenomen: IndexTools, ClickTracks, Google Analytics, Affinium NetInsight, WebTrends, SiteCatalyst en HBX. De verschillende leveranciers zijn op de volgende gebieden met elkaar vergeleken:

 • Implementatiegemak
 • Gebruiksgemak en rapportages
 • Sterktes/Zwaktes van ieder pakket
 • Nauwkeurigheid van de data (zie ook WAA standaarden)
 • First party vs. Third Party Cookies
 • Plaatsing van het Javascript op de pagina
 • Welk pakket is het best voor welk type website

Hier enkele opvallende uitkomsten:

- Verschillende pakketten rapporteren zeer uiteenlopende waarden ten aanzien van traffic, soms tot wel 150% verschil. Hievoor zijn twee belangrijke oorzaken. Allereerst de plaats van het script; bij plaatsing aan het eind van de pagina kan het gebeuren dat als bezoekers de pagina snel weer verlaten het script nog niet gelopen heeft. De tweede reden is een veschillende definitie van een sessie, waardoor ook bezoekers en unieke bezoekers anders worden geteld. Op zich niet veel nieuws, maar eenstemeer is weer aangetoond dat er grote behoefte is aan standaarden.

- De variatie tussen de verschillende pakketten is het kleinst als naar de pageview wordt gekeken, de ‘oude’ meeteenheid in web analytics.

- Implementatie blijft de grootste foutenbron. Bij de implementatie van een web analytics pakket zou een zelfde onderzoeks- en testfase gebruikt moeten worden als bij andere software implementaties gebruikelijk is.

- Web analytics pakketten zijn met name sterk en betrouwbaar op de volgende gebieden:

 1. A/B en multivariate testen
 2. Optimaliseren van PPC campagnes
 3. Optimasiseren van zoekmachineoptimalisatie trajecten
 4. Segmenteren van bezoekers

Iedereen die geinteresseerd is in web analytics of op het punt staat een pakket te selecteren raad ik van harte aan het hele rapport te lezen. Ondanks de vraagtekens die bij de nauwkeurigheid van de cijfers kan worden gezet, is er zeker in de relatieve vergelijking veel winst te halen met web analytics.

Plaats een reactie