Via Marketingfacts werd ik gewezen op Engagement mapping, een nieuw model dat Microsoft heeft geintroduceerd om online campagnes te evalueren. Dit model stapt af van de huidige standaard dat alleen de laatste klik meegenomen wordt in evaluaties.

Alleen kijken naar de laatste geklikte advertentie gaat voorbij aan het beslisproces van de klant dat zich over meerdere sessies afspeelt en waar meerdere instrumenten een rol bij spelen.

Met deze tool, “Engagement ROI” wordt aan iedere interactie in het beslisproces een waarde toegekend, waarbij de laatste klik dus niet noodzakelijkerwijs de meest waardevolle is. Hierbij worden recency, frequency, formaat en type in de waarde meegenomen.

Het bereik van het Microsoft netwerk is te klein om echt succesvol toe te kunnen passen. Niets staat je echter in de weg om een dergelijke werkwijze op je eigen online campagnes toe te passen.

In het (online) aankoopproces spelen meerdere bezoeken en instrumenten een rol. Het evalueren van campagnes op basis van de laatste klik levert een onjuist beeld op en erger: verkeerde beslissingen voor je volgende campagnes!

Plaats een reactie