Afgelopen maand werd in Maarssen het Webanalyticscongres gehouden. Op dit congres heeft ook de taskforce Online Expirimenten van de Web Analytics Association Nederland een presentatie verzorgd. Het afgelopen half jaar hebben we met deze werkgroep hard gewerkt aan een manier om de kennis over online expirimenten binnen Nederland te vergroten.

Wat zijn online expirimenten? Eerst maar een definitie:

Het tonen van verschillende variaties van webpagina’s of onderdelen hiervan aan bepaalde groepen bezoekers om te onderzoeken welke variatie op welke moment de meeste conversie oplevert.

De taskforce Online Expirimenten heeft drie instrumenten bepaald, namelijk:

A/B testing: test verschillende versies van een pagina tegelijkteid en kijk welke het best converteert.

Multivariate test: test verschillende variaties van meerdere elementen op een pagina en kijk vervolgens welke variatie tot de beste conversie leidt.

Behavioral Targeting: creëer voor elke bezoeker de optimale paginavariatie voor conversie op basis van profiel (profiling) en/of gedrag (behavioral)

Door toepassing van online expirimenten kun je niet alleen je conversie sterk verbeteren, het heeft ook een heel prettig orginisatorisch neveneffect. Een online test kan als ideale scheidsrechter fungeren zodra verschillende mensen in een organisatie verschillende ideeen hebben ten aanzien van communicatieuitingen. Gewoon verschillende uitingen testen en de beste doorzetten!

Wil je meer weten over online expirimenten? De werkgroep heeft een wiki ontwkkeld waarop je informatie kunt vinden. De wiki is hier te vinden.

Tags: , , ,
Plaats een reactie