De achtergronden en methoden van datamining zijn velen van ons niet onbekend. Het potentiële effect op het bedrijfsresultaat is (volgens de gepubliceerde literatuur) zeker niet verwaarloosbaar.

Uitgaand van het doel om te voldoen aan de behoeften van de klant zou inzet van datamining een positieve bijdrage moeten leveren aan het welzijn van de klant. Echter, steeds vaker wekt datamining ook discussies op in verband met ethiek: men kan op internet uitspraken vinden die datamining in verband brengen met het beperken van individuele vrijheden.

Sommige bedrijven hebben al in het verleden de principes van permission marketing gehanteert, enige tijd geleden is er in Nederland een centrale register ingevoerd.

Ik vroeg me af of jullie je ervaringen hiermee en/of mening hierover (trends) zouden willen delen?

Tags: ,
2 Reacties op “Datamining & ethiek?”
 1. Michaela,

  Gefeliciteerd met je eerste post! Voor mij staat de wet ten aanzien van privacy voorop. Zolang je daar binnen blijft, speelt ethiek voor mij minder een rol. Het is niet zo dat je klantgegevens openbaar maakt of doorverkoopt. Je probeert alleen die klanten een aanbieding te doen waar je de kans het grootst acht. Positief zou je kunnen zeggen dat klanten nu alleen relevante aanbiedingen krijgen (al sta ik hier behoorlijk voor eigen parochie te preken :-))

 2. Peter van der Putten zegt:

  Net als dynamiet kan data mining gezien worden als een technologie die je zowel goed als fout kunt inzetten. Met data mining als technologie is dus niets mis.

  Wat betekent dit voor data mining als bedrijfsproces ipv technologie? Als het gebruikt wordt om te spammen is het ‘fout’, als het gebruikt wordt om gerichter en relevanter te targetten, niet alleen outbound maar ook inbound dan is het ‘goed’.

  Ik ben met Bram eens dat het wettelijke kader aangeeft wat je met data mining ‘mag’ doen. Maar binnen die kaders rest nog de vraag wat gewenst is mbt de inzet van datamining.

  Voor een klant is niets namelijk irritanter dan irrelevante, ongetargetede boodschappen. Of wellicht de keerzijde - juist het ontbreken van enige relevante aanbieding in de inbound, real time contacten!

  De crux is dat privacy ook gezien moet worden als een kostenpost, in dit geval aan de klantenkant. Zogenaamd goedkope kanalen zoals outbound email of sms worden dan ineens een stuk duurder. Voor customer centric organisaties wordt het dan cruciaal om bij elk klantcontact te focussen op meest relevante next best action - vanuit klant en bedrijfsperspectief. Privacy kosten is daar dus een van de ingredienten in de mix - al zullen die kosten veel lager zijn bij inbound klant geiniteerde contacten dan bij outbound contacten.

Plaats een reactie