Ruim een week nadat de Tijdschrift voor Marketing op de mat viel, ben ik er vandaag eindelijk aan toe gekomen. Marketing Intelligence komt helaas weinig aan bod, dus was ik positief verrast dat het artikel ‘De vier belangrijkste trends in marketing intelligence’ van Hiek van der Scheer werd belicht.

In het artikel worden, zoals de titel reeds suggereert, vier MI trends besproken. Ook wordt aangegeven hoe deze trends optimaal kunnen worden ingezet voor actuele marketingthema’s als waardecreatie, klantwaardemanagement, multichannel strategie en online customer experience.

Hiek onderscheid vier componenten van marketing intelligence:

  1. Data, zonder data geen marketing intelligence
  2. Model, transformeren van data naar informatie
  3. Inzicht, vertalen van het model naar inzichten voor marketinginput
  4. Value drivers, het toepassen van inzicht om daadwerkelijk waarde toe te voegen (het uiteindelijke doel)

Trend 1: Hoeveel waarde creeer jij vandaag?
Door combineren van verschillende databronnen kan de effectiviteit van marketing steeds beter inzichtelijk worden gemaakt. Hiermee wordt het ook steeds beter mogelijk om je campagne tijdig bij te sturen. Door klantwaarde als een van de KPI’s mee te nemen wordt niet alleen naar korte termijneffecten van campagnes gekeken, maar wordt ook de lange termijn niet vergeten.

Trend 2: Goede klant is koning
Bij vrijwel iedereen wel bekend, maar nog weinig in de praktijk toegepast. Niet iedere klant levert geld op en verdient dezelfde behandeling. Deze trend wordt toegelicht aan de hand van een case uit de mobiele telefonie, waar ze natuurlijk veel met dit probleem te maken hebben. In plaats van iedere klant hetzelfde te bieden bij verlening wordt gekeken naar klantwaarde en churnkans om het aanbod te bepalen.

Trend 3: Multichannel op microniveau
Multichannel marketing is al jaren een hot item. Veel organisaties gebruiken verschillende kanalen om met hun klanten te communiceren. Wat echter voor de organisatie het beste (goedkoopste) kanaal is, hoeft voor de klant niet zo goed uit te komen. Door per kanaal het beste aanbod te bepalen kan per klant(groep) de ideale kanaalmix worden bepaald.

Trend 4: Connected customer in charge
Vooral door internet is de klant steeds beter geïnformeerd, waardoor hij steeds kritischer en vluchtiger wordt. De klant is aan de macht zou je kunnen zeggen. Persoonlijk denk ik dat het gebruik van internet door de klant alleen maar meer mogelijkheden biedt om zijn gedrag te beïnvloeden, dus dat de macht juist meer naar de aanbieder gaat. De analyse van online gedrag wordt alleen steeds cruciale voor een succesvolle campagne.

Om goed op deze trends in te kunnen spelen is het van groot belang dat marketing intelligence uit de ‘list management’ hoek komt en zich meer met de marketingstrategie gaat bemoeien. Dit is en blijft de grootste uitdaging voor marketing intelligence afdelingen!

Het volledige artikel is hier te downloaden. Zeer de moeite waard wat mij betreft.

Tags: ,
Plaats een reactie