Posts Tagged “ecommerce”

Als manager e-commerce wordt u ongetwijfeld vaak gevraagd naar de performance van uw werk. In vele gevallen zult u dan schoorvoetend moeten toegeven dat de conversiepercentages op de website toch weer achterblijven bij de resultaten op offline DM.

Komt dit doordat direct marketing kannibaliseert? Komt het doordat offline dm gewoonweg succesvoller is? Of omdat u niet het volle rendement uit de website haalt? Het antwoord hierop is even simpel als doeltreffend: verander de analyse. Bepaal het resultaat van de website op dezelfde wijze als de resultaten van andere marketingactiviteiten.

Online marketeers gaan er tot nu toe vaak vanuit dat een klant naar de website komt en vervolgens een aankoop doet, of niet. Het normale aankoopproces werkt echter niet zo. Dit heeft grote consequenties voor het uitvoeren van online analyses en de onderbouwing van beslissingen voor investeringen op zowel strategisch als tactisch niveau.

Websiteresultaat
Net als in de offline media, zijn het conversiepercentage en de kosten per conversie cruciale stuurgrootheden om het resultaat van de winkel, in dit geval de website te bepalen. Online marketeers redeneren voornamelijk dat ieder bezoek aan een website moet leiden tot een conversie. De conversie wordt dan op het niveau van een sessie als volgt bepaald:

conversie (sessieniveau) = alle sessies met een aankoop/totaal aantal sessies.

Deze definitie staat echter een goede vergelijking van de online conversie met offline conversie in de weg. De conversie op een mailing wordt immers ook niet bepaald door de respons te delen op het aantal keer dat de mailing is gelezen.

Met dit in het achterhoofd is een conversie op sessieniveau dus ongeschikt om de effectiviteit van verschillende instrumenten te vergelijken. Om tot een eerlijk vergelijk te komen dient de conversie van de website net als in de offline media gebruikelijk is, op klantniveau te worden bepaald. De bijbehorende conversieberekening op klantniveau ziet er dan als volgt uit:

conversie (klantniveau) = alle kopende bezoekers/totaal aantal unieke bezoekers.

Een mailing wordt meestal verstuurd naar een vooraf geselecteerde groep prospects waarvan men verwacht dat ze een hogere kans op respons geven. Klanten die een product niet hebben gekocht, worden bijvoorbeeld uitgesloten van mailings hierover. Deze werkwijze dient ook gebruikt te worden bij het bepalen van de conversie van de website. Hiervoor is het dus belangrijk om uit te vinden welke klanten het predikaat prospect verdienen, ofwel de klanten die in de pre-buying phase van de customer journey zitten. Dat zijn namelijk de klanten waar je op korte termijn producten aan kunt verkopen. Het werkelijke resultaat van de website wordt dan met de volgende formule bepaald:

webconversie = # kopende bezoekers/# unieke bezoekers in pre-buying phase

Niet alleen bepaal je op deze manier de werkelijke prestatie van de website, ook valt de vergelijking van het resultaat met offline-marketing te maken. Hiermee kan een goede beslissing over de optimale verdeling van marketingbudgetten worden gemaakt.

Stap voor Stap
Met het bepalen van de werkelijke webconversie wordt het werkelijke resultaat van de online marketinginspanningen duidelijk en wordt het mogelijk om dit op de juiste manier te vergelijken met andere (offline) marketinginspanningen. Alleen zo bent u in staat de strategie stap voor stap te optimaliseren.

Bovenstaande artikel verscheen in het september 2007 nummer van Twinkle Magazine en werd geschreven door Bart Clement & Bram van Essen. Het volledige artikel in pdf is hier te downloaden

Tags: , ,

Comments Geen reacties »